2016 Господарська Діяльність Фінансова звітність

Фінансова звітність 2016

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2016 р. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2016р. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I півріччя 2016р. Баланс (Звіт про фінансовий стан) 06 2016