2021

2 Квартал

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2021 р. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I Півріччя 2021 р.