2021

2 Квартал

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2021 р. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I Півріччя 2021 р.

2020

За 2020 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2020 р. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 р.